ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

????امهال:مهلت دادن/ اِهمال:سستی کردن در کارها

????اناء:کوزه/ عـناء:درد و رنج

????اثاث:اسباب و وسایل/ اساس:پایه، بُن

????انتساب:نسبت داشتن/ انتصاب:منصوب کردن

????آزار:اذّیت/ آذار:ماه اوّل بهار(از ماه‌های رومی)

????ازار:شلوار، لنگ/ عِذار:چهره

????الغا:لغو کردن/ اِلقا:یاد دادن، آموختن

????ارتجاع:بازگشتن/ اِرتجا:امیدواری

????برائت:بیزاری/ براعت:برتری

 

????بهِل:بگذار، رها کن/ بِحِل:حلال کن

????اثرات:جمع«اثر»، نشانه ها/ عَثَرات:جمع«عثرة»، لغزش‌ها

????اسیر:گرفتار/ عَصیر:شراب/ اَثیر:کره‌ی آتش

 

????ذلالت:خواری/ ضَلالت:گمراهی

????ثمَر:میوه/ سَمَر:افسانه، داستان

????بغَل:آغوش/ بَقل:سبزی و تره بار

????تعویذ:بازوبند/ تعویض:عوض کردن

????حلم:خواب/ حِلم:بردباری

????حارث:کشاورز/ حارس:نگهبان

????زکّی:پاک، پارسا/ ذَکّی:باهوش

????سوری:گل سرخ/ صوری:ظاهری

????صفیر:صدای گلوله/ سَفیر:فرستاده


مشاوره کنکور ریاضی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلودیک jikoti فردای روشن با مهارت آموزی مقدمات عکاسی 209آذربایجان سالم زیبا رابطه خودشناسی با سلامتی ایذه چت|انزان چت|حورا چت|چت انزان|چت ایذه irani blog روستای زیبا،توریستی وبکر جنگسرا-جنگلسرا