ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

???? صغْ : بساز

 

???? غیّرْ : تغییر ده

 

???? میّزْ ، عیّن : مشخص کن

 

???? أجوبة : جوابها ، گزینه ها

 

???? أسئلة : پرسش ها

 

???? اسلوب : شیوه ؛ روش

 

???? الإعراب : ترکیب کردن( نقش شناسی )

 

???? التّحلیل الصرفي : تجزیه کردن

 

???? للتّعربب : فارسی به عربی

 

 

???? حسب القوعد التي قرأناها حتی الان :

 

???? با توجه به قواعدی که تاکنون خواندیم

 

???? التي اُشیرَ الیها بخط :

 

???? که زیر آن خط کشیده شده است

 

???? العبارة التالیة : عبارت زیر

 

???? الجمل التالیة : جملات زیر

 

???? عبارة مألوفة : عبارت روان

 

???? ما یم تغییره : آنچه تغیرش لازم است

 

???? المبني للمعلوم : فعل معلوم

 

???? المبني للمجهول : فعل مجهول

 

 

????أعرب : ترکیب کن

 

???? أجبْ : پاسخ بده

 

???? أکملْ ، کَمِّل : کامل کن

 

???? أکتب : بنویس

 

???? أذکرْ : بیان کن

 

???? اصنَعْ : بساز

 

???? اجعلْ : قرار ده

 

???? إملأ : پرکن

 

???? الخطأ : اشتباه

 

???? الأخطاء : اشتباهات

 

???? صیَغ : صیغه ها

 

 

???? فراغ : جای خالی

 

???? قوسین : پرانتز ()

 

???? النصّ : متن

 

???? وفق : بر طبق

 

???? ابحثْ : جستجو کن

 

???? إنتخبْ : انتخاب کن

 

???? إقرأ : بخوان

 

???? بیّنْ : مشخص کن

 

???? ترجِمْ : ترجمه کن

 

???? رتّبْ : مرتب کن

 

???? شکّلْ : حرکت گذاری کن

 

????صححْ : درست کن

 

???? ضبط الکلمة : حرکت گذاری واژه

 

???? حالة ، هیئة : حال

 

???? لبیان نوع الفعل : مفعول مطلق نوعی

 

???? للتّمني : جمله دارای  " لیتَ "

 

???? للتّرجّي : جمله دارای " لعلّ "

 

???? للنّفي المطلق ( أشدّ ) : نفی جنس

 

???? للإهتمام علی وقوع الفعل : مطلق تأکیدی


مشاوره کنکور ریاضی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

باشگاه فرهنگي ورزشي پاس فجر قشم مجله ترس و دلهره دختر بد :) rasedf اموزش کسب وکارانلاین آقای بی نام کد پیشواز pi5hvaz دانلود آهنگ جدید | Song2Song